Bài nổi bật

Truyện tình yêu ngôn tình

Mối Tình Oan Nghiệt

Mối Tình Oan Nghiệt Hoàn thành

‘Mối Tình Oan Nghiệt” là truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả Trương …

Nghe »

Sai Lầm

Sai Lầm Hoàn thành

“Sai Lầm” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »

Sai Lầm Tuổi Trẻ

Sai Lầm Tuổi Trẻ Hoàn thành

“Sai Lầm Tuổi Trẻ” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng …

Nghe »

Ngoại Tình Công Sở

Ngoại Tình Công Sở Hoàn thành

“Ngoại Tình Công Sở” là truyện thực tế audio hay và hấp dẫn của tác …

Nghe »

Xin Con Bác Sĩ

Xin Con Bác Sĩ Hoàn thành

“Xin Con Bác Sĩ” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác …

Nghe »

Vợ Trẻ Vắng Chồng

Vợ Trẻ Vắng Chồng Hoàn thành

“Vợ Trẻ Vắng Chồng” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng …

Nghe »

Mẹ Chồng Như Ý

Mẹ Chồng Như Ý Hoàn thành

“Mẹ Chồng Như Ý” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác …

Nghe »

Bẫy Đàn Bà

Bẫy Đàn Bà Hoàn thành

“Bẫy Đàn Bà” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc …

Nghe »

Chung Phòng Với Sếp

Chung Phòng Với Sếp Hoàn thành

“Chung Phòng Với Sếp” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng …

Nghe »

500 Triệu Một Đêm

500 Triệu Một Đêm Hoàn thành

“500 Triệu Một Đêm” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng …

Nghe »

Chồng Giàu Khó Giữ

Chồng Giàu Khó Giữ Hoàn thành

“Chồng Giàu Khó Giữ” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác …

Nghe »

Đi Bay Gặp Chồng

Đi Bay Gặp Chồng Hoàn thành

“Đi Bay Gặp Chồng” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác …

Nghe »

Ra Mắt Nhà Chồng

Ra Mắt Nhà Chồng Hoàn thành

“Ra Mắt Nhà Chồng” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác …

Nghe »

Tu Hú

Tu Hú Hoàn thành

“Tu Hú” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác giả Hie …

Nghe »

Gái Còn Son

Gái Còn Son Hoàn thành

“Gái Còn Son” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc …

Nghe »

Ân Ái Vợ Chồng

Ân Ái Vợ Chồng Hoàn thành

“Ân Ái Vợ Chồng” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng …

Nghe »

Đoạn Tình Dang Dở

Đoạn Tình Dang Dở Hoàn thành

“Đoạn Tình Dang Dở” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác …

Nghe »

Đánh Ghen

Đánh Ghen Hoàn thành

“Đánh Ghen” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác giả Phạm …

Nghe »

Chồng Người

Chồng Người Hoàn thành

“Chồng Người” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác giả Vân …

Nghe »