Bài nổi bật

Lưu trữ thẻ: Truyện ngôn tình tổng tài

Bí Mật Người Tình

Bí Mật Người Tình Hoàn thành

“Bí Mật Người Tình” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng …

Nghe »

Cơ Hàn

Cơ Hàn Hoàn thành

“Cơ Hàn” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác giả Thu …

Nghe »

Chỉ Là Ảo Ảnh

Chỉ Là Ảo Ảnh Hoàn thành

“Chỉ Là Ảo Ảnh” là truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả Trương …

Nghe »

Cứ Yêu Đi

Cứ Yêu Đi Hoàn thành

“Cứ Yêu Đi” là truyện audio ngôn tình hay và hấp dẫn, qua giọng đọc …

Nghe »

Đàn Bà Vô Mao

Đàn Bà Vô Mao Hoàn thành

“Đàn Bà Vô Mao” là bộ truyện audio tâm sự thầm kín, qua giọng đọc …

Nghe »

Bố & Người Tình

Bố & Người Tình Hoàn thành

“Bố & Người Tình” là truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả Trương …

Nghe »

Anh & Bóng Tối

Anh & Bóng Tối Hoàn thành

“Anh & Bóng Tối” là truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả Lam …

Nghe »

Kiếp Tình Thù

Kiếp Tình Thù Hoàn thành

“Kiếp Tình Thù” là truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả Phương Nguyễn, …

Nghe »

Cơn Điên Ái Tình

Cơn Điên Ái Tình Hoàn thành

“Cơn Điên Ái Tình” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng …

Nghe »

Nhân Quả Ở Đời

Nhân Quả Ở Đời Hoàn thành

“Nhân Quả Ở Đời” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng …

Nghe »

Đời Út Lụa

Đời Út Lụa Hoàn thành

“Đời Út Lụa” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc …

Nghe »

Cạn Tình

Cạn Tình Hoàn thành

“Cạn Tình” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn của tác giả Vân …

Nghe »

Vượt Rào

Vượt Rào Hoàn thành

“Vượt Rào” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »

Vỡ Mộng

Vỡ Mộng Hoàn thành

“Vỡ Mộng” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »

Cạm Bẫy

Cạm Bẫy Hoàn thành

“Cạm Bẫy” là truyện ngôn tình audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »

Bùa Yêu

Bùa Yêu Hoàn thành

” Bùa Yêu” là bộ truyện audio tình cảm xã hội, qua giọng đọc của …

Nghe »

Vận Đỏ Đen

Vận Đỏ Đen Hoàn thành

“Vận Đỏ Đen” là bộ truyện audio hay và hấp dẫn, qua giọng đọc của …

Nghe »

Oan

Oan Hoàn thành

“Oan” là bộ truyện audio hay và hấp dẫn của tác giả Tâm An, qua …

Nghe »

Mẹ Vợ Bằng Tuổi

Mẹ Vợ Bằng Tuổi Hoàn thành

“Mẹ Vợ Bằng Tuổi” là bộ truyện audio tâm sự thầm kín, qua giọng đọc …

Nghe »