Bài nổi bật

Lưu trữ blog

Như Ánh Mặt Trời

Hoàn thành

Như Ánh Mặt Trời 23,48 {“embed_link”:”https://radiotoday.net/?cue_embed=nhu-anh-mat-troi&cue_theme=default”,”permalink”:”https://radiotoday.net/?cue_playlist=nhu-anh-mat-troi”,”skin”:”cue-skin-default”,”thumbnail”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/04/hinh-anh-tinh-yeu-buon-lang-man-duoi-mua-roi-dep-nhat-18.jpg”,”tracks”:[{“audioId”:0,”audioUrl”:”https://archive.org/download/NhuAnhMatTroi/Nh%C6%B0%20%C3%A1nh%20m%E1%BA%B7t%20tr%E1%BB%9Di.mp3″,”artist”:””,”artworkId”:0,”artworkUrl”:””,”format”:””,”length”:”23,48″,”title”:”Nhu01b0 u00c1nh Mu1eb7t Tru1eddi”,”order”:0,”mp3″:”https://archive.org/download/NhuAnhMatTroi/Nh%C6%B0%20%C3%A1nh%20m%E1%BA%B7t%20tr%E1%BB%9Di.mp3″,”meta”:{“artist”:””,”length_formatted”:”23,48″},”src”:”https://archive.org/download/NhuAnhMatTroi/Nh%C6%B0%20%C3%A1nh%20m%E1%BA%B7t%20tr%E1%BB%9Di.mp3″,”thumb”:{“src”:””}}]} – Cảm ơn vì chúc mừng …

Nghe »

Thả gió về trời

Hoàn thành

Thả gió về trời {“embed_link”:”https://radiotoday.net/?cue_embed=tha-gio-ve-troi&cue_theme=default”,”permalink”:”https://radiotoday.net/?cue_playlist=tha-gio-ve-troi”,”skin”:”cue-skin-default”,”thumbnail”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/03/dan-ba-deu-co-so-phann-1.jpg”,”tracks”:[{“audioId”:0,”audioUrl”:”https://archive.org/download/ThaGioVeTroi12/Th%E1%BA%A3%20gi%C3%B3%20v%E1%BB%81%20tr%E1%BB%9Di%2012.mp3″,”artist”:””,”artworkId”:0,”artworkUrl”:””,”format”:””,”length”:””,”title”:”Thu1ea3 giu00f3 vu1ec1 tru1eddi”,”order”:0,”mp3″:”https://archive.org/download/ThaGioVeTroi12/Th%E1%BA%A3%20gi%C3%B3%20v%E1%BB%81%20tr%E1%BB%9Di%2012.mp3″,”meta”:{“artist”:””,”length_formatted”:””},”src”:”https://archive.org/download/ThaGioVeTroi12/Th%E1%BA%A3%20gi%C3%B3%20v%E1%BB%81%20tr%E1%BB%9Di%2012.mp3″,”thumb”:{“src”:””}}]} Radio Online – Nó, một đứa con gái …

Nghe »

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ – Hoàng Lam

Hoàn thành

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ – Hoàng Lam 09.17 {“embed_link”:”https://radiotoday.net/?cue_embed=cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-hoang-lam&cue_theme=default”,”permalink”:”https://radiotoday.net/?cue_playlist=cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-hoang-lam”,”skin”:”cue-skin-default”,”thumbnail”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/05/lu00e0ng-quu00ea-1.jpg”,”tracks”:[{“audioId”:0,”audioUrl”:”https://archive.org/download/Radioplus.vn.12mp3/radioplus.vn.%2012mp3.mp3″,”artist”:””,”artworkId”:0,”artworkUrl”:””,”format”:””,”length”:”09.17″,”title”:”Cho Tu00f4i Xin …

Nghe »

Cảm xúc mùa đông

Hoàn thành

CẢM XÚC MÙA ĐÔNG Ngoài kia, các cô gái má đã ửng hồng, những đôi …

Nghe »

First love

Hoàn thành

First love {“embed_link”:”https://radiotoday.net/?cue_embed=first-love&cue_theme=default”,”permalink”:”https://radiotoday.net/?cue_playlist=first-love”,”skin”:”cue-skin-default”,”thumbnail”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/06/dieubiancuamuathu2.jpg”,”tracks”:[{“audioId”:0,”audioUrl”:”https://archive.org/download/FistLove/fist%20love.mp3″,”artist”:””,”artworkId”:18970,”artworkUrl”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/06/nguoc-gio-3_1433934288.jpg”,”format”:””,”length”:””,”title”:”First love”,”order”:0,”mp3″:”https://archive.org/download/FistLove/fist%20love.mp3″,”meta”:{“artist”:””,”length_formatted”:””},”src”:”https://archive.org/download/FistLove/fist%20love.mp3″,”thumb”:{“src”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/06/nguoc-gio-3_1433934288.jpg”}}]} FIRST LOVE Mối tình đầu là gì? Là chút ngây ngô …

Nghe »

Ngày gió về

Hoàn thành

Ngày gió về {“embed_link”:”https://radiotoday.net/?cue_embed=20810&cue_theme=default”,”permalink”:”https://radiotoday.net/?cue_playlist=20810″,”skin”:”cue-skin-default”,”thumbnail”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/10/qua-khu-du-tot-cung-da-qua-tuong-lai-co-gian-nan-van-phai-tien-toi.jpg”,”tracks”:[{“artist”:””,”artworkId”:20803,”artworkUrl”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/11/anh-vu00e0-em.jpg”,”audioId”:0,”audioUrl”:”https://ia801504.us.archive.org/13/items/NgayGioVe/ng%C3%A0y%20gi%C3%B3%20v%E1%BB%81.mp3″,”format”:””,”length”:””,”title”:”Ngu00e0y giu00f3 vu1ec1″,”order”:0,”mp3″:”https://ia801504.us.archive.org/13/items/NgayGioVe/ng%C3%A0y%20gi%C3%B3%20v%E1%BB%81.mp3″,”meta”:{“artist”:””,”length_formatted”:””},”src”:”https://ia801504.us.archive.org/13/items/NgayGioVe/ng%C3%A0y%20gi%C3%B3%20v%E1%BB%81.mp3″,”thumb”:{“src”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/11/anh-vu00e0-em.jpg”}}]} Tản mạn mùa thu Tháng chín. Thu đã vào …

Nghe »

Trái tim mùa thu

Hoàn thành

Trái tim mùa thu {“embed_link”:”https://radiotoday.net/?cue_embed=trai-tim-mua-thu-nguyen-lam-ha-noi&cue_theme=default”,”permalink”:”https://radiotoday.net/?cue_playlist=trai-tim-mua-thu-nguyen-lam-ha-noi”,”skin”:”cue-skin-default”,”thumbnail”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/12/15622337_240735256358491_2235108683267083378_n.jpg”,”tracks”:[{“artist”:””,”artworkId”:21125,”artworkUrl”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/12/15622337_240735256358491_2235108683267083378_n.jpg”,”audioId”:0,”audioUrl”:”https://ia601502.us.archive.org/17/items/1TRAITIMMUATHU/1%20TR%C3%81I%20TIM%20M%C3%99A%20THU.mp3″,”format”:””,”length”:””,”title”:”Tru00e1i tim mu00f9a thu”,”order”:0,”mp3″:”https://ia601502.us.archive.org/17/items/1TRAITIMMUATHU/1%20TR%C3%81I%20TIM%20M%C3%99A%20THU.mp3″,”meta”:{“artist”:””,”length_formatted”:””},”src”:”https://ia601502.us.archive.org/17/items/1TRAITIMMUATHU/1%20TR%C3%81I%20TIM%20M%C3%99A%20THU.mp3″,”thumb”:{“src”:”https://radiotoday.net/wp-content/uploads/2016/12/15622337_240735256358491_2235108683267083378_n.jpg”}}]} Sài gòn ngày 28.07.2016 0H21 Sài gòn …

Nghe »

Chợt….

Hoàn thành

Hôm nay một chiều quạnh quẻ trên KTX, còn ta với mênh mang, chiều đổ …

Nghe »

Mẹ tôi!

Hoàn thành

HGTH – Mọi người chúng ta ai cũng được sinh ra và lớn lên trong …

Nghe »

Trái Tim Thỏ Đế

Hoàn thành

+ Đừng vội trách tớ chẳng bao giờ khen cậu, nhé! Mỗi lần cậu “xì” …

Nghe »