Bài nổi bật

How To Live Productively

RadioVn.Com – How To Live Productively
Today , I’m going to talk about how to live a productive life. Every  day is a gift, even days that are difficult or days you feel down . Appreciate very day. Learn something new every day. Do something to improve yourself every day. Don’t delay . Don’t let your dreams die. Don’t waste time . Just do it . Life is too short to waste even one single day . If you need every day fully and productively, your bound to succeed. Remember, yesterday is memory, tomorrow is dream, live for today. I hope that , you will try your best to use your unique talents to make today productive and fruitful. You cannot worry about you mistakes of yesterday. You should not waste your energy worrying about what will happen tomorrow . The only thing you can control is what you do today.Make the most of today and you will win everything. Thank you for your time and attention .
How To Live Productively
Hôm nay tôi sẽ nói về làm thế nào để sống 1 cuộc sống hiệu quả. Mỗi ngày là 1 món quà, Thậm chí có những ngày khó khăn hoặc có những ngày bạn xuống tinh thần. Trân trọng mỗi ngày. Học điều mới mỗi ngày, làm điều đó để cải thiện bản thân mỗi ngày. Đừng trì hoãn . Đừng giết chết giấc mơ của bạn. Đừng lãng phí thời gian. Hãy làm nó vì cuộc sống là quá ngắn để lãng phí 1 ngày. Nếu bạn sống mỗi ngày đầy đủ và có hiệu quả bạn sẽ đi đến thành công, NHớ rằng hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, sống cho hôm nay. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ cố gắng hết sức để sử dụng tài năng của bạn để làm hôm nay hiệu quả và thu được nhiều kết quả, bạn không thể lo lắng về lỗi lầm của bạn ngày hôm qua. Bạn không nên lãng phí năng lượng lo lắng về điều gì xảy ra vào ngày mai. Thứ duy nhất bạn có thể điều khiển là bạn làm gì hôm nay. HÃy tận dụng nó và bạn sẽ thành công, Cảm ơn thời gian của bạn đã lắng nghe.

Diễn đọc – Trang Cosmos

Xem thêm đề xuất

Blog radio 279: Gặp lại người xưa.!

Blog Radio – Gặp lại người xưa…! Lá thư trong tuần: Tìm kiếm những điều tốt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *