Radio Hot

Gia đình và những vấn đề của gia đình hiện đại

RadioVn.Com – Gia đình là yếu tố cấu thành xã hội, là tế bào của xã hội từ gia đình con người được sinh ra và trưởng thành cả về thể chất và nhân cách. Gia đình quan hệ hữu cơ với xã hội.
Xã hội phát triển tạo điều kiện cho gia đình phát triển và ngược lại gia đình lành mạnh thì xã hội mới là lành mạnh và phát triển chất lượng hơn…
——————–
Tác giả: Trần Thị Kim Xuyến – Người đọc: Nhiều người đọc

Xem thêm đề xuất

Chiến thắng trò chơi cuộc sống – Adam Khoo

RadioVn.Com – Quyển sách được chính tác giả Adam Khoo công nhận là quyển sách hay …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *