Radio Hot

101 cách dạy con thành tài

RadioVn.Com – Tất cả mọi đứa trẻ đều có thể trở thành Thiên Tài nếu cha mẹ biết cách giáo dục đúng phương pháp ngay từ khi trẻ còn trong bụng mẹ (thai giáo) cho đến khi trẻ được 8 tuổi.
Đây là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định đứa trẻ sẽ trở thành Thiên Tài hay Bình Thường. Ngay cả nhà bác học Anhxtanh cũng mới chỉ có sử dụng 12% bộ não của mình. Nếu con bạn có thể sử dụng 15% bộ não, thì con bạn còn giỏi hơn cả Anhxtanh. Nhưng vấn đề là, phải có Phương Pháp Khoa Học, và Phương Pháp đó trình bày trong sách này.
Đầu tư hôm nay là sự đầu tư dễ nhất mà hiệu quả cao nhất. Chứ đợi khi con lớn rồi, lỡ xui con ngỗ nghịc bất đạo, học dỡ thì tốn kém gấp vạn lần…
 
Tác giả: Trần Đại Vĩ – Ngô Khu – Người đọc: Nguyễn Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *